Dokumenti

Normativni akti Zajednice sportskih udruga grada Varaždina

Statut Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina

Poslovnik o radu skupštine zajednice športskih udruga grada Varaždina

Pravilnik o načinu izbora predstavnika u izbornim jedinicama za Skupštinu Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina

Kriteriji vrednovanja sportskih udruga grada Varaždina članica ZŠUGV

Pravilnik o sufinanciranju školovanja i usavršavanja stručnih kadrova u športu

Kriteriji za vrednovanje i stimuliranje rada športskih škola sportskih udruga članica ZŠUGV

Pravilnik o dodjeli stipendija vrhunski kategoriziranim sportašima grada Varaždina

Pravilnik za utvrđivanje liste kandidata i izbor “sportaša godine”

Pravilnik o dodjeli priznanja ZŠUGV

Pravila odabira sportskog uzora škole

Pravilnik o dodjeli nagrade Zajednice športskih udruga grada Varaždina sportski pothvat mjeseca

Odluke o uvjetima sufinanciranja športskih udruga


Sufinanciranje udruga prema Programu javnih potreba u sportu Grada Varaždina u 2017. godini

1.1. Sportske škole

1.2. Vrhunski sportaši

1.3. Perspektivni sportaši

1.4. Međunarodne, državne i memorijalne sportske priredbe u organizaciji sportskih udruga ili suorganizaciji sportskih udruga sa ZSUGV

4.1. Sufinanciranje sportskih udruga Grada Varaždina na temelju kriterija Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina

5. Opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša

6.1. Sufinanciranje rada trenera za mlađe uzrasne kategorije

8. Sportske aktivnosti osoba sa teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom (HPO, HŠSG)

10. Sufinanciranje troškova održavanja i funkcioniranja gradskih sportskih građevina kojima upravljaju ostale sportske udruge

12. Financiranje godišnje cijene sata korištenja Gradskih bazena “Varaždin” za sportske udruge, članice ZSUGV


Program javnih potreba u sportu grada Varaždina

Realizacija Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Grada Varaždina za 2016. godinu

Realizacija Programa javnih potreba u sportu za 2016. godinu – opisno

Izvješće o izvršenom nadzoru zakonitosti financijskog poslovanja te izvršavanju ugovornih i drugih obveza ZSUGV za 2016. godinu


Ostali dokumenti

Administrativne obveze udruge