Dokumenti

Normativni akti Zajednice sportskih udruga grada Varaždina

Statut Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina

Poslovnik o radu skupštine zajednice športskih udruga grada Varaždina

Pravilnik o načinu izbora predstavnika u izbornim jedinicama za Skupštinu Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina

Kriteriji vrednovanja sportskih udruga Grada Varaždina, članica ZŠUGV

Pravilnik o sufinanciranju školovanja i usavršavanja stručnih kadrova u športu

Kriteriji za vrednovanje i stimuliranje rada športskih škola sportskih udruga članica ZŠUGV

Pravilnik o dodjeli stipendija vrhunski kategoriziranim sportašima grada Varaždina

Pravilnik za utvrđivanje liste kandidata i izbor “sportaša godine”

Pravilnik o dodjeli priznanja ZŠUGV

Pravila odabira sportskog uzora škole

Pravilnik o dodjeli nagrade Zajednice športskih udruga grada Varaždina sportski pothvat mjeseca

Odluke o uvjetima sufinanciranja športskih udruga


Sufinanciranje udruga prema Programu javnih potreba u sportu Grada Varaždina u 2018. godini

1.1 Sportske škole

1.2 Vrhunski kategorizirani sportaši

1.3 Perspektivni sportaši

1.4 Međunarodne, državne i memorijalne sportske priredbe u organizaciji sportskih udruga ili suorganizaciji sp. udruga sa ZSUGV-a

4.1 Sufinanciranje sportskih udruga Grada Varaždina temeljem kriterija ZSUGV-a

6.1 Sufinanciranje rada trenera za mlađe uzrasne kategorije

8. Sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom

10. Sufinanciranje troškova održavanja sportskih građevina kojima upravljaju ostale sportske udruge

12. Financiranje godišnje cijene sata korištenja Gradskih bazena “Varaždin” za sp. udruge, članice ZSUGV-a


Program javnih potreba u sportu Grada Varaždina

Izvješće o radu Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina za 2017. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje ZSUGV za razdoblje 1.1.2017. – 31.12.2017.

Izvješće o izvršenom nadzoru zakonitosti financijskog poslovanja te izvršavanju ugovornih i drugih obaveza ZSUGV za 2017. godinu


Ostali dokumenti

Administrativne obveze udruge