Normativni akti Zajednice sportskih udruga grada Varaždina

Statut Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina

Poslovnik o radu skupštine zajednice športskih udruga grada Varaždina

Pravilnik o načinu izbora predstavnika u izbornim jedinicama za Skupštinu Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina

Kriteriji vrednovanja sportskih udruga grada Varaždina članica ZŠUGV

Pravilnik o sufinanciranju školovanja i usavršavanja stručnih kadrova u športu

Kriteriji za vrednovanje i stimuliranje rada športskih škola sportskih udruga članica ZŠUGV

Pravilnik o dodjeli stipendija vrhunski kategoriziranim sportašima grada Varaždina

Pravilnik za utvrđivanje liste kandidata i izbor “sportaša godine”

Pravilnik o dodjeli priznanja ZŠUGV

Pravila odabira sportskog uzora škole

Pravilnik o dodjeli nagrade Zajednice športskih udruga grada Varaždina sportski pothvat mjeseca

Odluke o uvjetima sufinanciranja športskih udruga


Sufinanciranje udruga prema Programu javnih potreba u sportu Grada Varaždina u 2016. godini

Nagrađivanje perspektivnih sportaša Grada Varaždina

Sportske aktivnosti osoba sa teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom

Međunarodne, državne i memorijalne sportske priredbe u organizaciji sportskih udruga ili suorganizaciji sportskih udruga sa Zajednicom sportskih udruga Grada Varaždina

Sportske škole

Sufinanciranje rada trenera za mlađe uzrasne kategorije

Sufinanciranje sportskih udruga Grada Varaždina temeljem kriterija ZSUGV

Sufinanciranje troškova održavanja i funkcioniranja gradskih sportskih građevina kojima upravljaju ostale sportske udruge

Nagrađivanje vrhunski kategoriziranih sportaša – I i II kategorija HOO-a

Opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša

Financiranje godišnje cijene sata korištenja Gradskih bazena “Varaždin” za sportske udruge, članice ZSUGV


Program javnih potreba u sportu grada Varaždina

Realizacija Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Grada Varaždina za 2016. godinu

Realizacija Programa javnih potreba u sportu za 2016. godinu – opisno

Izvješće o izvršenom nadzoru zakonitosti financijskog poslovanja te izvršavanju ugovornih i drugih obveza ZSUGV za 2016. godinu


Ostali dokumenti

Administrativne obveze udruge