Povijest

Kada govorimo o povjesti športa onda se zaista moramo okrenuti daleko u prošlost, jer već u antičkoj Grčkoj geslo za bavljenje športom bilo je “citius-altius-fortius” uzrečica koja nije na značenju izgubila ništa niti danas.

Organizirana sportska djelatnost u Varaždinu počinje daleke 1819 .godine osnivanjem Streljačkog društva. Od tada sport i masovna fizička kultura u Varaždinu bilježe stalni napredak u brojnosti podizanja kvalitete, a poseban zamah dobio je od osamostaljenja Hrvatske kada Varaždinci dobijaju nekoliko prvoligaških klubova. Paralelno sa sve boljom organiziranošcu klubova dogadale su se i promjene na planu upravljanja i udruživanja športskih udruga na području grada.
Prva takova organiziranja bilježimo već prvih poratnih dana 1945.godine kada se početkom svibnja osniva Fiskulturni savez Jugoslavije ( FISAJ ), odnosno Fiskulturni savez Hrvatske ( FISAH ) . Na inicijativu nekoliko klubova i sportskih društava, 22. lipnja 1945.godine inicijativni odbor pokreće akciju, a 8. prosinca 1945.godine osniva se Okružni fiskulturni odbor Varaždina na čelu sa Dimitrijem Romanićem.
Kako je sport bivao sve masovniji po broju klubova i sportaša 1954. godine osniva se i Gradski odbor saveza sportova Varaždin, a na čelu je Dimitrije Romanić. Već 27.siječnja 1955.godine forum mijenja ime Savez sportova grada Varaždina, a od 5. srpnja 1956. prerasta u Savez sportova kotara Varaždin.

Nakon što je na nivou tadašnje Jugoslavije osnovan Jugoslavenski savez organizacija za fizičku kulturu i u Varaždinu se krenulo tim putem pa je na osnivačkoj skupštini održanoj 23.lipnja 1961. godine utemeljen savez organizacije fizičke kulture grada Varaždina ( SOFKA) , a nešto kasnije mijenja se ime u Savez za fizičku kulturu općine Varaždin.
Kako je društvo doživljavalo svoje transformacije tako je i krovno športska organizacija u općini i gradu prerastala i dobijala sve veći značaj u povezivanju športskih udruga i klubova sa općinskim i gradskim strukturama vlasti. Nove promjene u nazivu bilježimo 1991.godine kada krovna organizacija se zove Športski savez Varaždina , ali nakratko , jer već Varaždin nakon novog preustroja društveno-političke vlasti 1992.godine dobija ime Športsko udruženje Grada Varaždina. Taj naziv zadržao se kratko , jer od 1996. godine krovna organizacija Varaždinskih športaša dobija sadašnji naziv Zajednica športskih udruga Grada Varaždina.

Predsjednici ZŠUG Varaždin:

 • Dimitrije Romanić, 1945. – 1955.
 • Vjekoslav Keretić, 1956. – 1957.
 • Stjepan Herjavec, 1957. – 1961.
 • Ivan Kurtalj, 1961. – 1962.
 • Mihajlo Šimunić, 1962. – 1969.
 • Krešimir Petanjek, 1969. – 1976.
 • Mihovil Šprem, 1976. – 1979.
 • Cedomil Ožeg, 1979. – 1982.
 • Stjepan Kapelari, 1982. – 1986.
 • Josip Klein, 1986. – 1990.
 • Zlatko Knolmajer, 1991. – 1996.
 • Anđelko Herjavec, 1996. – 2001.
 • Stanko Kežman, 2001. – 2005.
 • Stjepan Žigmund, 2005. – 2008.
 • Goran Vučetić, 2008. – 2012.
 • Goran Vučetić, 2012. – ?