Jednoglasno za Šukera

IO ŽNS-a Varaždin

05. 12. 2017.

Na današnjoj izvještajnoj Skupštini ŽNS-a Varaždin prisutni skupštinari informirani su kako je na nedavnoj sjednici Izvršnog odbora jednoglasno odlučeno kako će dosadašnji aktualni predsjednik HNS-a Davor Šuker i dalje imati podršku naše Županije.

Istovremeno, Izvršni je odbor ponovno za člana IO HNS-a predložio Nenada Horvatića, predsjednika ŽNS-a Varaždin.

05. 12. 2017.