Za varaždinski sport iduće godine 9,75 milijuna kuna

Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina

15. 10. 2020.

Na sjednici Skupštine održanoj uz srijedu u sportskoj dvorani u Graberju, članovi Skupštine Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina prihvatili su Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Grada Varaždina za 2020. godinu. Ukupni iznos za varaždinski sport je 9 milijuna i 525 tisuća kuna, s projekcijama iznosa za 2021. i 2022. godinu na razini od 9 milijuna i 755 tisuća kuna.

U ovogodišnji Program javnih potreba u sportu uvršteno je uređenje nogometnog igrališta u Hrašćici, s iznosom od 530.300 kuna, za ugradnju umjetne trave, nabavu zaštitne mreže i stupova iza golova, zaštitne ograde igrališta, za stroj za održavanje igrališta, za 4 gola te uslugu izrade projektne dokumentacije tribine na glavnom nogometnom igralištu.

Na Skupštini je istaknuto da je među osnovnim ciljevima Programa javnih potreba u sportu ulaganje u razvoj mlađih sportaša, koje će se manifestirati kroz ulaganje u stručni kadar koji provodi trenažne procese s mlađim dobnim kategorijama te osiguravanje korištenja sportskih objekata bez naknade za mlade sportaše. Sve je to radi stvaranja široke kvalitativne osnove kao uvjeta daljnjega napretka, odnosno očuvanja dostignute razine varaždinskog sporta.

Ciljevi su i unapređenje vrhunske sportske kvalitete koja potiče razvoj sporta i doprinosi ugledu Grada Varaždina te poticanje uključivanja u sport što većeg broja građana, osobito djece i mladeži.

– Cilj su nam i održavanje i investicijska ulaganja u četiri sportska objekata kojima upravlja Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina, čime se zadržava visok standard korištenja sportskih objekata udruga u članstvu Zajednice – naglasio je predsjednik Zajednice Alen Runac.

– Ostvarivanje ovih ciljeva postiže se putem programskih kriterija, u okvirima proračunskih mogućnosti. Kriteriji osiguravaju potporu onim segmentima sporta koji su prisutniji u promicanju gradskog i nacionalnog sporta, ali se ne zanemaruje niti stvaranje široke kvalitativne osnove kao temelja buduće kvalitete varaždinskog sporta – dodao je.

U prijedlogu Programa javnih u sportu Grada Varaždina za 2021. godinu, u ukupnom iznosu od 9.755.000 kuna, za poticanje i promocija sporta, odnosno sportske škole, vrhunske i perspektivne sportaše, sportske manifestacije u organizaciji ili suorganizaciji ZSUGV-a, međunarodnu suradnju te programe HOO-a i sportskih zajednica, predviđeno je 935.000 kuna.

Za provođenje dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži gradskih osnovnih škola planirano je 150.000 kuna. Za provođenje dijela programa studenskih sportskih udruga iznos je 45.000 kuna.

Zajednica će za sufinanciranje sportskih udruga na temelju kriterija te za potporu pojedincima i ekipama za ostvarene vrhunske rezultate i razvojne programe izdvojiti 2.750.000 kuna.

Za zdravstvenu zaštitu sportaša previđeno je 265.000 kuna, a za sufinanciranje stručnih poslova u sportu, odnosno rad trenera mlađih dobnih kategorija te usavršavanja stručnih kadrova iznos je 880.000 kuna.

Za sportsko rekreativne aktivnosti građana predviđeno je 30.000 kuna, a za sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba sa invaliditetom 120.000 kuna.

Za financiranje troškova održavanja i funkcioniranja gradskih sportskih građevina kojima upravlja Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina te troškove Zajednice iznos je 3.300.000 kuna.

Za sufinanciranje troškova održavanja funkcioniranja gradskih sportskih građevina kojima upravljaju ostale sportske udruge planirano je 1.000.000 kuna.

Sredstva za financiranje godišnje cijene sata korištenja gradskih školskih sportskih dvorana za provođenje programa sportskih škola su 100.000 kuna, a za financiranje godišnje cijene sata korištenja Gradskih bazena „Varaždin“ za klubove članove ZSUGV-a 140.000 kuna.

Naposljetku, za provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata, elaborata i studija o sportu predviđeno je 40.000 kuna.

Na sjednici Skupštine prihvaćene su i izmjene i dopune Statuta Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina kojima se sjednice Skupštine i Izvršnog odbora u vrijeme postojanja izvanrednih okolnosti mogu održati uz korištenje informacijsko-telekomunikacijske tehnologije, odnosno mogu se održati elektroničke sjednice.

U članstvo Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina primljena je 125. članica – Bodybuilding klub „5 Star“. Time je broj sportova zastupljen u Zajednici povećan na 48.

zajednica skupstina 2 zajednica skupstina 3 zajednica skupstina 4 zajednica skupstina 5 zajednica skupstina 6 zajednica skupstina 7 zajednica skupstina 8 zajednica skupstina 9

15. 10. 2020.