Dječji tjedan u Varaždinu

Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina

01. 10. 2021.

I ove se godine diljem Hrvatske, pa tako i u Varaždinu, obilježava Dječji tjedan koji će trajati od 4. do 10. listopada 2021. godine.

Dječji tjedan je tradicionalna godišnja manifestacija koja obuhvaća brojne aktivnosti namijenjene djeci, a koju u Varaždinu pod Koordinacijskim odborom “Grad Varaždin – prijatelj djece” provode Grad Varaždin, Društvo „Naša djeca“ Varaždin, Dječji forum za prava djeteta Društva Naša djeca, Dječji vrtić Varaždin i privatni vrtići, varaždinske osnovne škole, Pučko otvoreno učilište Varaždin, PU varaždinska, Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina, Društvo crvenog križa Varaždinske županije, Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin, Dom za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište sv. Nikola“ i ostali partneri.

Ciljevi Dječjeg tjedna su usmjeriti pozornost najšire javnosti prema ostvarivanju prava, potreba i aktivnosti s djecom i za djecu, organizirati posebne i prigodno odabrane igre, priredbe i stvaralačke aktivnosti, pokrenuti nove akcije od šireg značaja za razvoj i odgoj djece, kao i poticati volonterski društveni i stručni rad odraslih s djecom, te aktivnu participaciju djece u aktivnostima lokalne zajednice.

U nastavku pogledajte program Dječjeg tjedna.

Program Varaždin- Dječji tjedan 4-10 10 2021 (3)

Banner_dječji tjedan

01. 10. 2021.