Kriteriji vrednovanja sportskih udruga Grada Varaždina

Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina

05. 01. 2019.

Sukladno pozivu Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina, na dostavu prijedloga izmjena i dopuna Kriterija vrednovanja sportskih udruga Grada Varaždina, na adresu Zajednice, od 120 sportskih udruga članica, 4 sportske udruge dostavile su prijedloge.
Zaključno s 23. prosincom 2018. godine, sportske udruge, članice Zajednice, imale su 45 dana da dostave konstruktivne prijedloge koji bi poboljšali kvalitetu raspodjele sredstava s pozicije 4.1 Programa javnih potreba u sportu Grada Varaždina.
Komisija u sastavu: Alen Runac, Goran Vučetić, Saša Vojnović i Patrik Koščak razmotrila je prijedloge i konstatirala da samo jedan prijedlog zadovoljava razmatranje, obzirom da preostala tri prijedloga nisu sadržavala konkretne prijedloge izmjena ili dopuna, već su se u bazirala na općim informacijama koje nemaju direktne veze s Kriterijima vrednovanja sportskih udruga.
Komisija je Izvršnom odboru Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina predložila da se usvoje izmjene i dopune razmatranog prijedloga. Dakle, prijedlog koji se razmatrao, na 34. Sjednici izvršnog odbora Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina prihvaćen je gotovo u cijelosti, osim dijela koji se odnosi na izuzimanje državnih rekorda iz bodovanja. Smatramo da su nacionalni rekordi najviša postignuća ikada ostvarena u pojedinim sportovima pa nikako ne smiju biti izuzeti iz bodovanja.
Na temelju jednog konkretnog prispjelog prijedloga, zajednički je stav i mišljenje da su članice Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina zadovoljne postojećim Kriterijima za bodovanje sportskih udruga.
Izmijenjeni kriteriji primijenit će se već kod sljedećeg bodovanja sportskih udruga po završenom Natječaju za sufinanciranje programa koji doprinose zadovoljavanju javnih potreba u sportu Grada Varaždina za 2019.godine, koji će biti objavljen sljedeći tjedan na službenim stranicama.

Predsjednik ZSUGV:
mr.sc. Alen Runac, prof.

05. 01. 2019.