Poziv sportašicama, sportašima, sportskim klubovima, rekreativcima na uključivanje u sustav Civilne zaštite na području Grada Varaždina

Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina

21. 03. 2020.

Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina poziva sve sportaše, članove sportskih klubova na području Grada Varaždina te zainteresirane rekreativce koji su spremni uključiti se u sustav Civilne zaštite na području Grada Varaždina

Sportski klubovi trebaju dostaviti ime i prezime zainteresiranih članova kao i osobu za kontakt u svakoj sportskoj organizaciji koja će biti zadužena za koordinaciju, a podaci se dostavljaju na mail adresu Zajednice tajnistvo@varazdin-sport.hr. Na spomenutu mail adresu svoje podatke mogu prijaviti i zainteresirani rekreativci s područja Grada Varaždina.

Zbog hitnosti situacije mole se svi zainteresirani da što prije dostave svoje podatke uz napomenu da osoba mora biti starija od 18 godina – stoji u pozivu iz Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina.

21. 03. 2020.